Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zdjcie
Albumy Zdj > Wiosna 2011 > wiosna2011_10 << >>
wiosna2011_10.jpg
Data: 10/04/2011
Dodany przez: admin
Wymiary: 1024 x 768 pikseli
Rozmiar pliku: 247.94Kb
Komentarzy: 5
Ocena: Brak
Obejrzano: 742
Komentarze
jkonstanty 12.04.2011
Co p³ywa po potoku Roztoczanka?
1bkkasprzyk07 12.04.2011
Samiec kaczki krzy¿ówki.smiley
jkonstanty 15.04.2011
Tak to samiec kaczki krzy¿ówki w szacie godowej.G³owa czarnozielona, z bia³± obr±czk± na szyi. Obok ma³o widoczna samica czarnawobrazowa. Gdzie szukaæ i jak wygl±da gniazdo kaczki krzy¿ówki?
1bkkasprzyk07 02.05.2011
Krzy¿ówki zamieszkuj±ce miejskie stawy cierpi± na niedostatek naturalnych miejsc lêgowych wobec czego nierzadko zasiedlaj± budynki - np. balkony, gdzie wykorzystuj± g³ównie skrzynki z kwiatami, ale ro¶liny nie s± wcale konieczne. Gniazda mog± byæ budowane na najwy¿szych piêtrach, a pisklêta zaraz po wykluciu i tak zeskakuj± na ziemiê.Gniazdo ma formê du¿ej, p³ytkiej miseczki. G³ównym budulcem jest trawa, wy¶ció³kê stanowi± delikatne piórka. smiley
jkonstanty 15.05.2011
Gniazdo us³ane ze ¼d¼be³ i li¶ci z dodatkiem w³asnego puchu mo¿na znale¼æ w¶ród trzcin , traw lub innych ro¶lin w pobli¿u wody.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2011_25
zakonczenie2011_25
Zakoñczenie roku szk. 2010/2011
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2013_31
dzien_nauczyciela2013_31
Dzieñ nauczyciela 2013
Z ycia szkoy
memorial2010_114
memorial2010_114
VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368845 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7712415 Unikalnych wizyt