Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zdjcie
Albumy Zdj > Flora i fauna > 010 << >>
jez.jpg
Data: 02/10/2007
Dodany przez: admin
Wymiary: 620 x 467 pikseli
Rozmiar pliku: 60.22Kb
Komentarzy: 20
Ocena: Brak
Obejrzano: 1170
Komentarze
natobrzud2008 02.10.2007
Ale ³adny je¿yk...smiley
jkonstanty 02.10.2007
To znowu zwierz±tko z mojego ogródka, które grasuje po nim w nocy.Tak to jest je¿.Szkoda,¿e tyle ich ginie pod samochodami teraz jesieni±.Smutno na to patrzeæ, gdy jadê rano do pracy i widzê rozjechane je¿e.Pewnie dzieje siê to noc± ,gdy usi³uj± przej¶æ ulicêNie wiem jak mo¿na by by³o temu zaradziæ?

Ciekawa jestem, czy wiecie czym ¿ywi± siê je¿e?
Mo¿e kto¶ policzy³ ile kolców maj± je¿e?
iwopadula2010 02.10.2007
W naturze g³ównym pokarmem je¿y s±: chrab±szcze i larwy, owady, ¶limaki, d¿d¿ownice, paj±ki, stonogi itd. Je¿e nie s± ro¶lino¿erne. Wbrew obiegowej opinii je¿e absolutnie nie jadaj± jab³ek. Je¿, który znalaz³ schronienie na czas zimowy lub na czas choroby u cz³owieka, mo¿e byæ karmiony pokarmem z puszek dla psów i kotów. Je¿e chêtnie jadaj± miêso surowe, jak i gotowane, równie¿ kawa³ek rybki. Mo¿na podawaæ ugotowane lub sma¿one jajko. Do picia mo¿e dostawaæ tylko wodê. ¯adnego mleka!!! Mimo ¿e jest to jego przysmak, je¿ czêsto choruje po nim, co nierzadko koñczy siê ¶mierci± zwierz±tka.
iwopadula2010 02.10.2007
ok 1 000 000 smileysmileysmiley hehe
iwopadula2010 02.10.2007
moze postawic siatki kolo ulicy wtedy nie przejd±smileysmileysmiley
iwopadula2010 02.10.2007
a duo jeszcze ma pani takich zwierz±tek w ogródku? tez bym chciala taki zwierzyniecsmileysmileysmiley
jkonstanty 02.10.2007
Dieta je¿a dobrze opisana, na razie radzi sobie sam, jedz±c owady i inne bezkrêgowce z mojego ogródka i nie muszê go dokarmiaæ.
Bardzo siê cieszê z mojego zwierzyñca jak go nazwa³a¶, my¶lê ¿e u Ciebie te¿ co¶ by siê znalaz³o, w koñcu zwierzêta wiedz± gdy kto¶ je lubismiley

Ale z ilo¶ci± kolców przesadzi³a¶, policz jeszcze raz
iwopadula2010 03.10.2007
hehe 1000?
nio mzoe ale pani ma fajniejsze zwierz±tkasmiley
u mnie to jakies jaskó³ki dziêcio³y i take zaby co maja jad...;/
i sikaj± po oczach...
jkonstanty 03.10.2007
Iwona o czym Ty piszesz, opowiadasz jakie¶ bajki?
iwopadula2010 03.10.2007
no nie wiem ale tak taki facet mówilsmileysmiley ja nie sprawdzalamsmileysmiley<lol>
iwopadula2010 03.10.2007
hehe wole nie ryzykoacsmileysmiley a te ptaki to oczywiscie nie caly roksmileysmiley
lukpadula2009 04.10.2007
takie ¿aby co maja jad i sikaj± po oczach
iwopadula2010 04.10.2007
lukasz ty sie nie smiej bo taki gosciu mi tak powiedzial... i ja sie tego balamsmileysmiley
natobrzud2008 05.10.2007
Kazdy jez ma ok. 5 000 klocy...
jkonstanty 05.10.2007
Ja znalaz³am informacje,¿e je¿e przeciêtnie maj± 10 000 kolcy
na swoim grzbiecie
natobrzud2008 06.10.2007
A ja szukaj±c informacji znalaz³a w Wikipedii, ze je¿e europejskie maja ok. 5 000 kolcy
jkonstanty 13.10.2007
My¶lê Natalia, ¿e musimy same to sprawdziæ i wtedy przekonamy siê, które ¼ród³o mówi prawdê.U spotkanego je¿a liczymy ile ma kolców na grzbiecie, to nasze zadanie!
natobrzud2008 17.10.2007
Wydaje mi sie, ¿e to bardzo dobry pomys³...smiley
jkonstanty 17.10.2007
Na szczê¶cie na razie mamy spokój ,bo je¿e zapad³y ju¿ w sen zimowy.smiley
iwopadula2010 10.10.2009
wikipedia... kazdy moze napisac tam co che xD ale oczywiscie mozna temu wiezyc xD
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2010_50
zakonczenie2010_50
Zakoñczenie roku szk. 2009/2010
Najlepsze zdjcie
ekologia2012_6
ekologia2012_6
Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2012
Z ycia szkoy
jaselka2014_09
jaselka2014_09
Jase³ka 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 364768 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

6910228 Unikalnych wizyt