Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Akordeoni¶ci 2014
GrafikiAkordeoni¶ci 2014 Gimnazjum Rytro
Akordeoni¶ci 2014 - zapraszamy do obejrzenia zdjêæ
Zebranie z rodzicami 13.11.2014
Newsy
13.11.2014 r. (czwartek) o godzinie 16:00 odbêdzie siê w gimnazjum zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.


¦lubowanie i Dzieñ nauczyciela 2014
Grafiki¦lubowanie i dzien nauczyciela 2014
¦lubowanie klas pierwszych i Dzieñ Edukacji Narodowej 2014 - fotogaleria
Konkurs fotograficzny "Nasze p³azy i gady" 2014
GrafikiP³azy i gady konkurs 2014
22.10.2014 roku nast±pi³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego "Nasze p³azy i gady" zorganizowanego przez Zarz±d Oddzia³u LOP Prehyba w Starym S±czu.
Pawe³ Tokarczyk z IIIa zaj±³ I miejsce a Weronika Weber z IIb III miejsce w tym konkursie.
Uczniowie zostali nagrodzeni na uroczystej akademii pami±tkowymi dyplomami i nagrodami ksi±¿kowymi. Ich zdjêcia znalaz³y siê na zorganizowanej wystawie.
Ko³o M³odych Przyrodników 2014
GrafikiLOP 2014 Gimnazjum Rytro
4 pa¼dziernika 2014 odby³y siê jesienne zajêcia terenowe Ko³a M³odych Przyrodników w Parku Ekologicznym i Starym Kamienio³omie w Rytrze. Zajêcia s± realizowane w ramach pracy SKLOP.
W czasie zajêæ poznawali¶my pomniki przyrody oraz uczyli¶my siê rozpoznawaæ gatunki drzew i krzewów.
Zebranie z rodzicami 11.09.2014
Newsy
11.09.2014 r. (czwartek) o godzinie 16:00 odbêdzie siê w gimnazjum zebranie z rodzicami wszystkich klas. Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczêcie roku szkolnego 2014/2015
GrafikiRozpoczêcie roku szkolnego 2014 2015 gimnazjum rytro
1 wrze¶nia 2014 r. uroczy¶cie rozpoczniemy nowy rok szkolny 2014/15. Zapraszamy na mszê ¶w. o godz. 8:00, a nastêpnie do gimnazjum na dalsz± czê¶æ uroczysto¶ci.
Strona 2 z 42 < 1 2 3 4 5 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
lop_wiosna2007_18
lop_wiosna2007_18
LOP - wiosna 2007
Najlepsze zdjcie
misterium2011_20
misterium2011_20
Misterium Paschalne 2011
Z ycia szkoy
egzamin2009_55
egzamin2009_55
Egzamin gimnazjalny 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368896 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7728388 Unikalnych wizyt