Nawigacja
Gimnazjum
  Strona główna
  Godziny zajęć
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrań
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2017/18
  Testy gimnazjalne
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyróżnienia
  Pliki
  Kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Kalendarz roku szkolnego 2007/2008
Newsy

Kalendarz 2007/2008KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007/2008


1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2 Zimowa przerwa świąteczna 24 - 31 grudnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

14 stycznia 2008 r.
15 stycznia 2008 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)
4 Ferie zimowe: 14 - 26 stycznia 2008 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

21 stycznia - 2 lutego 2008 r.:
Podlaskie.

28 stycznia - 9 lutego 2008 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

11 - 23 lutego 2008 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5 Wiosenna przerwa świąteczna 20 - 25 marca 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym
b ) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c


ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza

b ) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza

c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych:
- w szkołach ponadpodstawowych:


- w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych
w pkt 9):


4 stycznia 2008 r. (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)


4 stycznia 2008 r (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych
i pomaturalnych
11 stycznia 2008 r.
lub
13 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji
wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
z ojczystym językiem nauczania mniejszości
narodowej


6 maja 2008 r.,
7 maja 2008 r.,
8 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.).
11 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.

(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania
zawodowego
ustalają kuratorzy oświaty
(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe

a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny

b ) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
14 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych
wymienionych w pkt 6a
b ) w szkołach podstawowych
wymienionych w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
- w sesji zimowej
- w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
jest pisemna część egzaminu maturalnego
w sesji wiosennej


g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
technikach, technikach uzupełniających
i szkołach policealnych oraz placówkach
kształcenia praktycznego i placówkach
kształcenia ustawicznego,
w których przeprowadzany jest etap
pisemny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe


h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem
pracy


14 i 15 stycznia 2008 r.
6 i 7 maja 2008 r.(drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)2 maja 2008 r. i 23 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
15 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:
2 listopada 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
16 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 6- dniowym tygodniem pracy
jest:
2 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
17 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
20 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
18 Ferie letnie 21 czerwca - 31 sierpnia 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: http://www.men.gov.pl/oswiata/istotne/kal_07-08.php

Kalendarz 2007/2008

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotkań z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotkań z rodzicami
Zdjęcie dnia
dzien_wiosny2007_084
dzien_wiosny2007_084
Pierwszy Dzień Wiosny 2007
Najlepsze zdjęcie
labowska2010_026
labowska2010_026
Rajd na Łabowską Halę 2010
Z życia szkoły
zakonczenie2011_71
zakonczenie2011_71
Zakończenie roku szk. 2010/2011
Promocja
Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sądecka Telewizja Internetowa
Telewizja sądecka : Sądeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Sącz
Unikalne IP
Odwiedziło nas 337327 różnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

10487075 Unikalnych wizyt