Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zbiórka nakrêtek i baterii 2014
Newsybaterie 2014
Dla uczniów zaanga¿owanych w zbiórkê nakrêtek i baterii oraz aktywnie uczestnicz±cych w zajêciach przyrodniczych i bior±cych udzia³ w konkursach ekologicznych zorganizowano pod przewodnictwem pracownika Popradzkiego Parku Krajobrazowego wycieczkê przyrodnicz± do rezerwatu przyrody "Las Lipowy Obro¿yska" w dniu 11.06.2014 roku.


Najaktywniejsi uczniowie w zbiórce nakrêtek i baterii w roku szkolnym 2013/2014

W zbiórce nakrêtek
z kl.1a: Pajor Sylwia, Zbyszowski Marcin
z kl.1b: Kulig Julia, Padula Natalia, Pó³torak Julia, Weber Weronika
z kl.2a: Tomasiak Klementyna, £ysak Magdalena
z kl.3c: Duda Iwona

W zbiórce zu¿ytych baterii
z kl. 1b: Poczkajski Karol (300), Kulig Julia (333)
z kl. 2b: Wajnbrener Maciej (113)
z kl. 3b: Wielocha Dawid (123)
z kl. 3c: Ma¶lanka Karolina (358), Florkowski Krystian (240), Dziedzina Szymon (160), Klóska Sebastian (159), Malarz Kinga (153), Poczkajska Paulina (127), £omnicki Arkadiusz (111), Rams Szymon (103)


Opiekun SKLOP Janina Konstanty
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
rajd2012_041
rajd2012_041
Rajd na Kordowiec 2012
Najlepsze zdjcie
sztandar2009_22
sztandar2009_22
Po¶wiêcenie sztandaru 2009
Z ycia szkoy
labowska2010_044
labowska2010_044
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368482 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7603057 Unikalnych wizyt