Nawigacja
Gimnazjum
  Strona główna
  Godziny zajęć
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrań
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2017/18
  Testy gimnazjalne
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyróżnienia
  Pliki
  Kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Newsy
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010


 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2009 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2009 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot
11 stycznia 2010 r.
12 stycznia 2010 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 4 Ferie zimowe: 18 stycznia – 31 stycznia 2010 r.:
kujawsko-pomorskie, lubuskie,
małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie
25 stycznia - 7 lutego 2010 r.:
Podlaskie, warmińsko - mazurskie
1 - 14 lutego 2010 r.:
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
15 – 28 lutego 2010 r.:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie,
sląskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 5 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2010r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a)
w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym
b )
dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
c)
w pozostałych szkołach podstawowych
d)
dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b ) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9:
 8 stycznia 2010 r (sesja zimowa)
30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych
 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych
 10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty – w szkołach lub oddziałach ojczystym językiem nauczania mniejszości
narodowej
 11 maja 2010 r.
12 maja 2010 r.
13 maja 2010 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 11Egzamin maturalny:
-
część ustna
-
część pisemna
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b ) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 13 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
w pkt 6a
b ) w szkołach podstawowych wymienionych
w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana jest
pisemna część egzaminu dojrzałości:
- w sesji zimowej
- w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana jest
pisemna część egzaminu maturalnego z języka
polskiego
g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach,
technikach uzupełniających i szkołach policealnych
oraz placówkach kształcenia praktycznego
i placówkach kształcenia ustawicznego, w których
przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
 Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów
ustalonymi przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
4 czerwca 2010 r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 14 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
 25 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 15 Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2010 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Pobierz kalendarz w formacie PDF


Święta ruchome w roku 2010:

 • Tłusty czwartek: 11 lutego
 • Ostatki: 16 lutego
 • Popielec: 17 lutego
 • Niedziela Palmowa: 28 marca
 • Wielki Czwartek: 1 kwietnia
 • Wielki Piątek: 2 kwietnia
 • Wielka Sobota: 3 kwietnia
 • Wielkanoc: 4 kwietnia
 • Poniedziałek Wielkanocny: 5 kwietnia
 • Wniebowstąpienie: 16 maja
 • Zesłanie Ducha Świętego: 23 maja
 • Boże Ciało: 3 czerwca
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotkań z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotkań z rodzicami
Zdjęcie dnia
sztandar2009_33
sztandar2009_33
Poświęcenie sztandaru 2009
Najlepsze zdjęcie
sport2017_13
sport2017_13
Dzień sportu 2017
Z życia szkoły
patron2015_32
patron2015_32
Święto patrona 2015
Promocja
Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sądecka Telewizja Internetowa
Telewizja sądecka : Sądeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Sącz
Unikalne IP
Odwiedziło nas 337327 różnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

10487021 Unikalnych wizyt