Kurs Tañca Towarzyskiego
Dodane przez miclegutko2008 dnia 12.10.2006
Kurs Tañca Towarzyskiego dla pocz±tkuj±cych w Nowym S±czu. Kurs organizowany jest w Klubie "Piast" w Nowym S±czu ul. Nawojowska 3 (obok EUROPY II). Cena za lekcjê (45 minut) wynosi 5 Z£! GOR¡CO POLECAM
Rozszerzona zawarto newsa