Placówki POZ
Dodane przez admin dnia 06.01.2015
KO w Krakowie
Informacja o zamkniêtych placówkach POZ i najbli¿szych, które podpisa³y umowy z NFZ w województwie ma³opolskim (lista dostêpna na stronie internetowej MUW w Krakowie, zak³adka serwis WWW, baner Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Czytaj dalej...


Rozszerzona zawarto newsa
KO w Krakowie
Informacja o zamkniêtych placówkach POZ i najbli¿szych, które podpisa³y umowy z NFZ w województwie ma³opolskim (lista dostêpna na stronie internetowej MUW w Krakowie, zak³adka serwis WWW, baner Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej ).


Aktualna lista zamkniêtych POZ.
 

Z powa¿aniem
Ma³opolski Kurator O¶wiaty
Aleksander Palczewski