Zbiórka nakrêtek 2014
Dodane przez admin dnia 26.11.2014
radosne sreca
Zbiórka nakrêtek dla niepe³nosprawnych.
W szkole trwa zbiórka zu¿ytych plastikowych nakrêtek. W tym roku szkolnym zbieramy nakrêtki dla Stowarzyszenia Radosne Serca. Wiêcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.radosneserca.pl
Rozszerzona zawarto newsa

Zbiórka nakrêtek dla niepe³nosprawnych.

W szkole trwa zbiórka zu¿ytych plastikowych nakrêtek. W tym roku szkolnym zbieramy nakrêtki dla Stowarzyszenia Radosne Serca. Wiêcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.radosneserca.pl

Nakrêtki przynosimy do pani Janiny Konstanty s. 22.


radosne serca