Zajêcia LOP XI 2014
Dodane przez admin dnia 22.11.2014
LOP XI 2014 gimnazjum rytro
15.11.2014 r. odby³y siê terenowe zajêcia przyrodnicze "Ko³a M³odych Przyrodników" LOP. Celem zajêæ by³o poznanie pomnika przyrody nieo¿ywionej "G³êboki Jar" w Rzyczanowie.Rozszerzona zawarto newsa
LOP XI 2014 gimnazjum rytro
15.11.2014 r. odby³y siê terenowe zajêcia przyrodnicze "Ko³a M³odych Przyrodników" LOP. Celem zajêæ by³o poznanie pomnika przyrody nieo¿ywionej "G³êboki Jar" w Rzyczanowie.

Zapraszamy do obejrzenia fotogaleriiJanina Konstanty