¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2014
Dodane przez admin dnia 12.11.2014
¦wiêto Niepodleg³o¶ci Gimnazjum Rytro 2014 akademia
11 listopada obchodzone jest polskie ¶wiêto pañstwowe - Narodowe ¦wiêto Niepodleg³o¶ci dla upamiêtnienia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).

Rozszerzona zawarto newsa
¦wiêto Niepodleg³o¶ci Gimnazjum Rytro 2014 akademia
11 listopada obchodzone jest polskie ¶wiêto pañstwowe - Narodowe ¦wiêto Niepodleg³o¶ci dla upamiêtnienia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).Galeria zdjêæ