Halowa pi³ka no¿na 2014 - zawody
Dodane przez admin dnia 12.11.2014
Miêdzygminne zawody w halow± pi³kê no¿n± w Rytrze
3.11.2014 na ryterskiej hali sportowej odby³y siê Miêdzygminne zawody w Halow± Pi³kê No¿n± w kategorii ch³opców. Na zawody przyby³y dru¿yny z gimnazjum ze Starego S±cza, £±cka i Rytra. Po zaciêtej walce I miejsce zdoby³a dru¿yna z gimnazjum w Rytrze i jednocze¶nie awansowa³a do rozgrywek powiatowych, które zaplanowano na 5.11.2014 na hali sportowej w Brzeznej. II miejsce zdoby³a dru¿yna ze Starego S±cza, a III miejsce przypad³o dru¿ynie z £±cka.

Rozszerzona zawarto newsa

3.11.2014 na ryterskiej hali sportowMiêdzygminne zawody w halow± pi³kê no¿n± w Rytrzeej odby³y siê Miêdzygminne zawody w Halow± Pi³kê No¿n± w kategorii ch³opców. Na zawody przyby³y dru¿yny z gimnazjum ze Starego S±cza, £±cka i Rytra. Po zaciêtej walce I miejsce zdoby³a dru¿yna z gimnazjum w Rytrze i jednocze¶nie awansowa³a do rozgrywek powiatowych, które zaplanowano na 5.11.2014 na hali sportowej w Brzeznej. II miejsce zdoby³a dru¿yna ze Starego S±cza, a III miejsce przypad³o dru¿ynie z £±cka.

Opr. M. Macha³owskaGaleria zdjêæ